Biografie

Caroline Uijttewaal (geboren 1965), ik woon en werk in ’s-Hertogenbosch. Autodidact. Tekenen doe ik van jongsaf aan, opdrachten voor portretten in potlood volgen vanaf 1980. Daarna ook ontwerp en illustraties in opdracht van Rooduijn Kaartlijn te Den Haag. Eind jaren negentig heb ik me toegelegd op het schilderen van portretten van mens en dier. Deze portretten zijn ook geëxposeerd en vertegenwoordigd door Het Schildershuis te Amsterdam en Galerie “Het Portret” te Naarden-Vesting.

Bij mijn portretten staat de fysieke gelijkenis en herkenbaarheid voorop. Die herkenbaarheid speelt zich vaak voornamelijk af in het gezicht maar ook houding, kleding, kleur en compositie kunnen er toe bijdragen de geportretteerde goed “uit de verf te laten komen”.

Daartoe maak ik gebruik van door de opdrachtgever aangeleverd fotomateriaal, liefst meerdere foto’s die eventueel ook met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dit hoeven geen professionele portretfoto’s te zijn, ook “huis-, tuin- en keukenfoto’s” kunnen voldoen, mits ze scherp en gedetailleerd zijn. Vooral met kinderen levert dit vaak spontanere, levendigere portretten op. Het is prettig vooraf kennis te maken met het model maar dit is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld bij een cadeau of een postuum portret) en ook niet noodzakelijk. Goed fotomateriaal, overleg met en aanwijzingen van de opdrachtgever kunnen volstaan.