Werkwijze

U kunt mij altijd vrijblijvend bellen of mailen met vragen of voor een oriënterend gesprek. Mocht u hierna besluiten mij uw portret te laten schilderen dan volgt nader overleg. Hierin worden uw ideeën en wensen, de aanwezige foto’s, afmetingen, compositie, kleurgebruik en dergelijke en datum van aflevering besproken. Wanneer u daarmee akkoord gaat stuur ik u een opdrachtbevestiging.

Voordat ik aan het daadwerkelijke schilderij begin bereken ik een voorschot van 25% van het eindbedrag. Hierna begint de schildering op doek, tussentijds doe ik u daar regelmatig verslag van door middel van foto’s die ik u per mail (of post) toestuur. U blijft hierdoor op de hoogte van de vorderingen van het portret en kunt eventueel suggesties doen.